Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ ΛυκείουΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ/ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία/τεστ εισαγωγής του Ιουνίου 2013, στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου μας, στο διάστημα από 19/3/2013 έως και 29/3/2013.

Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους:
·        την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο,
·        αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ, και
·        μία φωτογραφία του μαθητή.

Οι ενδιαφερόμενοι, που υποβάλλουν αίτηση, θα βεβαιώνουν με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(α) ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και 
(β) ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο Πρότυπο - Πειραματικό Λύκειο.

Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών του σχολείου, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας/τεστ, ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Λυκείου προελεύσεως του μαθητή, στην οποία να πιστοποιείται η εγγραφή του στο Λύκειο που ανήκει και να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία/τεστ.

Η επιτροπή παραλαβής των αιτήσεων θα λειτουργεί από 19/3 έως και 29/3, τις εργάσιμες μέρες, από 8:15 έως 13:15.

Εκτός της πρωινής λειτουργίας η επιτροπή θα λειτουργήσει και απογευματινές ώρες την 27/3 και την 28/3, από 17:30 έως 20:00.

    Ο Διευθυντής                      
Λεωνίδας Μάντζος PhD, MSc, MEd

Δεν υπάρχουν σχόλια: