Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα δελτία υποψηφίου θα διανεμηθούν την Τρίτη 18/6, 13:30-15:30, την Τετάρτη 19/6, 9:00-14:00 και την Πέμπτη 20/6, 12:30-15:30. Ταυτόχρονα οι κηδεμόνες των υποψηφίων (οι ίδιοι που κατέθεσαν την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις) θα καταθέτουν είτε βεβαίωση εγγραφής στο Λύκειο που χωροταξικά ανήκουν, είτε υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν της σχετική βεβαίωση μέχρι τις 28/6.

Δεν υπάρχουν σχόλια: