Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5/10/2011

Στη συνάντηση μαθητών-καθηγητών που έγινε στο γυμναστήριό μας συμμετείχαν 80-90 μαθητές επί συνόλου 315 (Α' Λυκείου: 112, Β' Λυκείου: 105, Γ' Λυκείου: 98) δηλ. 25-29%. Η συζήτηση ήταν ανοιχτή και ειλικρινής, χωρίς υπονοούμενα και "δώρα κάτω από το τραπέζι". Με την κουβέντα προέκυψε ότι το αίτημα για βιβλία αφορά πολύ λιγότερο τα συγκεκριμένα βιβλία που λείπουν και πολύ περισσότερο το σύγχρονο αναβαθμισμένο κατάλληλο για τον εικοστό πρώτο αιώνα βιβλίο, ζήτημα στο οποίο κανείς δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει. Ενδιαφέρουσα ήταν και η δήλωση μαθητή μας που όπως είπε είναι του 20 χωρίς να έχει ποτέ ανοίξει συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο, αρκούμενος στις καλύτερες από το βιβλίο σημειώσεις που χορηγεί ο καθηγητής του. Εντύπωση επίσης προκάλεσε το γεγονός ότι οι μαθητές μας  αντιλαμβάνονται, η διατύπωση είναι δική τους, ότι άσχετα με το αν το σχολείο είναι ανοιχτό ή κλειστό, η ευθύνη για τη σωματική τους ακεραιότητα βαρύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η θέση που διατυπώθηκε εκ μέρους μας ήταν ότι η ευθύνη αυτή αίρεται μόνον όταν έχουν εξαντληθεί τα νόμιμα μέσα για το άνοιγμα του σχολείου και έχουν αποτύχει.

Όμως, παρ' όλο που το κλίμα που αναπτύχθηκε ήταν θετικό και ελπιδοφόρο, χωρίς τις μικροαντιπαραθέσεις που ζήσαμε χθες με τους γονείς, και έδειχνε πως βαίνουμε προς εκτόνωση, τελικά το τοπίο για την αυριανή μέρα παραμένει θολό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: